Z nami przygotujesz się do:


  • egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu,
  • egzaminu ósmoklasisty: język polski, matematyka, język obcy

Przedmioty humanistyczne

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

Język hiszpański

Język włoski

Historia

Przedmioty ścisłe

Matematyka

Fizyka

Chemia

Biologia

Geografia

Język polski - korepetycje z Fuksówką


Dla uczniów szkół średnich i maturzystów:


Dla uczniów szkoły podstawowej:

Język angielski - korepetycje z Fuksówką


Dla uczniów szkół średnich i maturzystów:


Dla uczniów szkoły podstawowej:

Język niemiecki - korepetycje z Fuksówką


Dla uczniów szkół średnich i maturzystów:


Dla uczniów szkoły podstawowej:

Język francuski - korepetycje z Fuksówką


Dla uczniów szkół średnich i maturzystów:


Dla uczniów szkoły podstawowej:

Język hiszpański - korepetycje z Fuksówką


Dla uczniów szkół średnich i maturzystów:


Dla uczniów szkoły podstawowej:

Język włoski - korepetycje z Fuksówką


Dla uczniów szkół średnich i maturzystów:


Dla uczniów szkoły podstawowej:

Matematyka - korepetycje z Fuksówką


Dla uczniów szkół średnich i maturzystów:


Dla uczniów szkoły podstawowej:

Fizyka - korepetycje z Fuksówką


Dla uczniów szkół średnich i maturzystów:


Dla szkoły podstawowej:

Biologia - korepetycje z Fuksówką


Dla uczniów szkół średnich i maturzystów:


Dla szkoły podstawowej:

Chemia - korepetycje z Fuksówką


Dla uczniów szkół średnich i maturzystów:


Dla szkoły podstawowej:

Geografia - korepetycje z Fuksówką


Dla uczniów szkół średnich i maturzystów:


Dla uczniów szkoły podstawowej:

Historia - korepetycje z Fuksówką


Dla uczniów szkół średnich i maturzystów:

Dla uczniów szkoły podstawowej: